GS certifikácia

GS=certifikovaná bezpečnosť=EN 60335-2-69.

Udelenie značky "GS" certifikácie garantuje sústavne pretrvávajúcu najvyššiu kvalitu. Značka "GS" je známa v krajinách EU a je vyžadovaná na nemeckom trhu, najmä nemecký zákazníci vyžadujú vysoký stupeň bezpečnosti produktov. Získanie tohto certifikátu i napriek vyššej cene produktu sú týto zákazníci ochotný akceptovať pretože produkty, ktoré prešli certifikačným procesom sú znakom vysokej kvality a stupňa bezpečnosti. 

Priemyselné vysávače označené "GS" certifikátom sú typovo testované v Inštitúte pre priemyselnú bezpečnosť IFA a potvrdzujú súlad s normami a smernicami strojov a zariadení. Existuje niekoľko ďalších ustanovaní, ako RoHS, REACH a PAK certifikát, ktoré sa musia za účelom obdŕžania nálepky "GS" dodržať.

Výhody "GS" certifikácie:

  • uznávaná nemeckými spotrebiteľmi a v krajinách EU
  • marketingová výhoda a motivácia tým, že vytvára dôveru u spotrebiteľov
  • minimalizuje riziko výrobcov zodpovedných za kvalitu a bezpečnosť výrobkov
  • poskytuje výrobcom istotu, že ich výrobky sú bezpečné, legálne a vysoko kvalitné 
  • zdôrazňuje a zvyšuje úroveň bezpečnosti a kvality v spoločnosti
  • uisťuje koncových užívateľov, že výrobok bol nezávisle testovaný oprávnenou treťou stranou pre bezpečnosť
  • v mnohých prípadoch prekračuje požadované právne normy  


Príklad "GS"certifikácie: Priemyselný vysávač 
EVOTEC EP 2122-35 H/Azbest

 

OK