Bezpečnosť

Varovanie, jemný prach!

Lepšie, bezprašné prostredie a práca.

Problém: či na stavenisku, v obchodných priestoroch alebo v domácnosti - vŕtanie, frézovanie, brúsenie a rezanie často vytvárajú veľmi vysoké emisie prachu.
Nebezpečenstvo: bez príslušných ochranných opatrení dochádza k vdychovaniu najjemnejších prachových častí. V najhorších prípadoch nastávaju respiračné problémy ako "alveoli ", kde vznikajú závažné poškodenia.

Ideálne riešenie: včasné zamedzenie vzniku a vývoja prachu. 

Neriskovať! 

Nezáleží na tom, kde pracujete - prach sa vyskytuje všade. Preto je dôležité vedieť rozlíšiť nebezpečenstvo, kde by mohlo existovať.
Klasifikácia prachových častí:

  • ľahké častice
  • stredné častice
  • veľmi nebezpečné častice   

 

Nezabudnite: jemnejšie častice sú desivejšie!

Všeobecným pravidlom je, že čím jemnejší prach, tým väčšie je zdravotné riziko. Z tohto dôvodu, rôzne veľkosti častíc majú rôzne nebezpečenstvá.

 <10 µm   Znižuje funkciu pľúc
 <2 µm     Kožné a očné ochorenia
 <1 µm     Tumor - nádory
<0,1 µm   Ochorenia srdca a pľúc

 

Od 1. júna 2010 boli schválené nové technické pravidlá oblasť nebezpečných materiálov a sú v platnosti (TRGS 559) Prijatím technických požiadaviek sa stanovujú prevádzkové vlastností strojov a zariadení za účelom čo najmenšieho uvoľnovania prachu.  

 

OK