Prachové triedy

EU-norma EN 60335-2-69 je platné pravidlo pre rozdelenie prachových tried a tým aj podklad pre bezpečné odstráňovanie látok a prachov. Požadované kategórie používania určuje zdravotná nebezpečnosť a výbušnosť. Ďalej sa sleduje hodnota HHPM: Hodnota HHPM udáva maximálnu Hraničnú Hodnotu Pracovného Miesta.Čím je nižšia hodnota HHPM, tým nebezpečnejší je prach. 


Trieda prachu L

Prachy prachovej triedy L sú považované ako "málo" nebezpečné, preto požiadavky na vysávač sú veľmi jednoduché:

 • nie je potrebné meranie rýchlosti vzduchu
 • nie sú požiadavky vo vzťahu k likvidácií materiálu
 • normálne požiadavky vo vzťahu k filtrácií

Pre všetky prachy s HHPM > 1 mg/msmie maximálna priepustnosť vysávača byť 1%,


Trieda prachu M

Prachy prachovej triedy M sú považované ako "stredne" nebezpečné.
Požiadavky na vysávač sú:

 • meranie rýchlosti vzduchu
 • likvidácia materiálu "s nízkou prašnosťou"
 • "Vysoká" požiadavka vo vzťahu k filtrácií

Pre všetky prachy s HHPM > 0,1 mg/ma pre drevený prach.
Maximálna priepustnosť vysávača smie byť 0,1% !


Trieda prachu H (High)


Prachy prachovej triedy H sú považované ako "vysoko" nebezpečné a tým sa zvyšúju požiadavky na vysávač.
Požiadavky na vysávač sú:

 • Meranie rýchlosti vzduchu
 • Vyprázdňovanie "bezprašné"
 • "Najvyššia" požiadavka vo vzťahu k filtrácií

Pre všetky prachy s HHPM < 0,1 mg/m3 (vrátane rakovinotvorných prachov, prachy s klíčkami/baktériami) smie byť maximálna priepustnosť vysávača 0,005% !


Trieda prachu H (Azbest)

Prachy prachovej triedy H (azbest) sú považované ako "vysoko" nebezpečné so špecifickými požiadavkami na vysávač. V prípade likvidácie musia byť pre azbest splnené dodatočné požiadavky podľa TRGS519. 

Požiadavky: 

 • zodpovedajúci typ vysávača s údajmi o objeme a hmotnosti prúdenia vzduchu
 • minimálne prádenie vzduchu Vmin = 20m/s !
 • hlavný filter kategórie "H" 
 • vysávač vhodný pre extrakciu vody osatím
 • "Najvyššia" požiadavka vo vzťahu k filtrácií

 

OK