Blogy

Sušič masiek pre požiarníkov MTS 1800

Sušič masiek pre požiarníkov MTS 1800

25.10.2023

Dýchacie masky predstavujú vysoké riziko kontaminácie rôznymi látkami. Napríklad v hasičských zboroch zohráva úlohu dym a iné toxické výpary. Údržba a dezinfekcia masiek je preto dôležitý proces, ktorý je zvyčajne časovo náročný a nákladný.

Ako znížiť riziko krížovej kontaminácie

Ako znížiť riziko krížovej kontaminácie

12.09.2023

Riziko krížovej kontaminácie: je rozšírenejšia realita, než si myslíte.

Špina je všade rovnaká: existujú prostredia, kde je bakteriálna záťaž kľúčovým problémom: odkazujeme na kontexty súvisiace so zdravmím, od nemocníc po špecializované jednotky intenzívnej starostlivosti, od miestnych kliník po zariadenia pre voľný čas a šatne, ako aj kuchyne a portavinársky priemysel.

Vo šetých týchto chúlostivých prostrediach je riziko krížovej kontaminácie realitou, ktorej treba čeliť účinnými čistiacimi technikami a pokročilými systémami na zníženie rizika a zabezpečenie kontroly krížovej kontaminácie. 

Zníženie odpadu

Zníženie odpadu

13.04.2023

Nákladovo efektívne čistenie: ekonomický, ekologický a blahobytový cieľ pre prevádzkovateľov.
Profesionalita a efektívnosť čistiacich operácií znamená elimináciu odpadu: 1. voda, 2. čistiaci roztok, 3. čas operátora a 4. energiu operátora.

 

Bezprašná logistika vďaka ProfilGate

Bezprašná logistika vďaka ProfilGate

28.02.2023

Firmy stále hľadajú správne riešenie, ako nielen odstrániť prach zo svojej logistiky, ale aj zabraniť jeho vstupu. 
ProfilGate® je to správne rozhodnutie. 

Profesionálne nástroje na umývanie podláh a povrchov

Profesionálne nástroje na umývanie podláh a povrchov

21.11.2022

Žiadne ohýbanie počas používania, žiadny kontakt s kontaminovanými povrchmi, správna hmotnosť na zabezpečenie primeraného čistenia a správna vlhkosť na podlahe, aby sa predišlo pošmyknutiu. 

Park Ranger 2150

Park Ranger 2150

25.05.2021

Najmenší model komunálneho stroja Park Ranger 2150 s najlepšími výsledkami a najkratšou návratnosťou investicíí. Až 16 voliteľných prislušenstiev. Využitie 365 dní v roku.