Ako znížiť riziko krížovej kontaminácie

Ako znížiť riziko krížovej kontaminácie

12.09.2023

Riziko krížovej kontaminácie: je rozšírenejšia realita, než si myslíte.

Špina je všade rovnaká: existujú prostredia, kde je bakteriálna záťaž kľúčovým problémom: odkazujeme na kontexty súvisiace so zdravmím, od nemocníc po špecializované jednotky intenzívnej starostlivosti, od miestnych kliník po zariadenia pre voľný čas a šatne, ako aj kuchyne a portavinársky priemysel.

Vo šetých týchto chúlostivých prostrediach je riziko krížovej kontaminácie realitou, ktorej treba čeliť účinnými čistiacimi technikami a pokročilými systémami na zníženie rizika a zabezpečenie kontroly krížovej kontaminácie. 

  • Základnou zásadou, ktorú treba mať na pamäti, je že nečistoty nahromadené v jednej oblasti sa nikdy nesmú dostať do kontaktu s inými oblasťami!
  • Ruky operátora sú hlavným prostriedkom kontaminácie, preto je nevyhnutné vyhnúť sa kontaktu rúk s nečistotami. Používanie rukavíc veľmi pomáha za predpokladu, že sa pravidelne umývajú a vymieňajú. Bezdotykové systémy sú ideálne na boj proti kontaminácii, pretože umožnujú likvidáciu špinavých handričiek a mopov bez toho, aby ste sa ich dotkli. 
  • Ďalším základným pravidlom je použiť čistú handričku na každú oblasť, ktorú chcete vyčistiť. Systémy, ktoré umožnujú tento osvedčený postup, sú systémy predbežného namáčania, namáčania na požiadanie a jednorazové systémy.
  • Aby bolo možné efektívne rozlišiť látky, ktoré sa majú použiť v rôznych oblastiach, odporúča sa spoľahnúť sa na systém farebného kódovania: efektívny systém, ktorého základným princípom je, že každá farba zodpovedá určitej oblasti alebo určitému stupňu rizika. 

 

  1. BEZDOTYKOVÉ SYSTÉMY : Spoločnosť TTS navrhla vysoko hygienické systémy, aby sa zabránilo akémukoľvek kontaktu rúk s nečistotami. Inovatívne rámy Blik, Trilogy a Uni Systém umožňujú jednoduché uvoľnenie použitej urierky pomocou špeciálneho prítlačného mechanizmu na ráme, pričom pri systéme Pockety rám jednoducho stiahnete z veka a použitý mop sa vypusti do vedra.
  2. NAMÁČACIE SYSTÉMY: Dosely a namáčacia stanica, ktorá umožnuje na želanie pripraviť priamo na vozíku mopov nevyhnutných pre upratovacie operácie, čím sa zabezpečí maximálna účinnosť chemického roztoku. Vďaka použitiu hermetického vedra je možné urýchliť dezinfekciu a znížiť náklady na správu. 
  3. FAREBNÉ ODLÍŠENIE: TTS ponúka široký sortiment farebne odlíšených utierok a mopov s farebnými vláknami a podperami a ďalšie, ktoré je možné identifikovať pomocou špeciálnych viacfarebných štítkov, ktoré umožňujú správne riadenie rizika za nízke ceny. Pre efektívnejšiu správu je možné farebne odlišiť aj madlá a rámy + farebné vedrá.
  4. JEDNORÁZOVÉ MOPY A UTIERKY TTS ponúka široký sortiment jednorazových utierok a mopv na utieranie prachu a pranie.