Výsledky merania

Jednotlivé meranie boli vykonávané po úspešnej realizácií a odovzadní čistiacej zóny ProfilGate® v troch mesačných intervaloch od 19.12.2017 do 30.11.2018.

Oblasť: Elektro-technická výroba  

Umiestnenie: prechodová slučka / zóna medzi logistickou a výrobnou časťou produkcie 

Frekvencia pohybu:  > 300 pohybov / 1deň 

Zariadenia: paletové vozíky a VZV 

Modul: ProfilGate® b55, ProfilGate®  i55

Výsledok merania - test č.1 (Sledované obdobie: 19.12.2017 - 19.01.2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledok merania - test č. 2 (Sledované obdobie: 27.01.2018 - 27.02.2018)

Výsledok merania 3,28kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledok merania - test č. 3 (Sledované obdobie: 27.02.2018 - 04.04.2018)

 Výsledok merania 2,71kg

Ďalšie merania preukázalí pozitívny účinok zachytávania nečistôt pomocou čistiacej zóny ProfilGate®

Výsledok merania - test č. 4 (Sledované obdobie: 04.04.2018 - 06.06.2018)

 Test č.4 - Čistiaca zóna ProfilGate

Výsledok merania - test č. 5 (Sledované obdobie: 01.10.2018 - 30.11.2018)

 Meranie objemu množstva nečistôt systémom ProfilGate

 

OK