ProfilGate® Aqua system

Top vlastnosti ProfilGate® Aqua pri použití vo výrobnom procese v potravinárstve a mäsospracujúcom priemysle:

  • minimalizuje prenos mikróbov
  • udržiava dezinfekciu

Ako?

  • mechanickým čistením podrážok a kolies manipulačných vozíkov pomocou patentovaného uloženia štetín
  • chemickou dezinfekciou

Všetko v jednom procese pomocou čistiacej zóny ProfilGate® Aqua !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potvrdilo sa, že doterajšie spôsoby dezinfekcie a čistenia pomocou dezinfekčných zón sú nepostačujúce !

Porovnanie konvenčného systému dezinfekcie a systému ProfilGate Aqua.

  

Výsledky testov zákazník PRED a PO inštaláciií systému ProfilGate® Aqua.

GKZ = Gesamtekeimzahl = Celková biologická záťaž

Tampónový test : L.mono: negativ,
PCR → negative
Test na samolepiacej fólií:
Test (obuv) pred inštaláciouProfilGate Aqua systém:           → GKZ 0,7/cm2, ENT  0,3/cm2
Test (obuv) po inštalácií  ProfilGate Aqua systém:               → GKZ 0,3/cm2, ENT  0,0/cm2
Test (kolieska)  pred inštaláciou ProfilGate Aqua systém:   → GKZ 20/cm2,   ENT  5,0/cm2
Test (kolieska)  po inštaláciou ProfilGate Aqua systém:       → GKZ 0,7/cm2, ENT 2,0/cm2

Nasledujúca ilustrácia znázorňuje princíp čistenia ProfilGate Aqua a úroveň dezinfekcie.

 

V rámci výrobného procesu bolo zistené:

  •  pohybom jednotlivých mechanizmov dochádza k zvýšenému výskytu baktérií v rôznych častiach výroby.
  •  ProfilGate® Aqua medzi dvoma priestormi napr.: logistikou a baliarňou zásadným spôsobom znižuje ich prenos a rozširovanie.

 

Výhody použitia ProfilGate® Aqua  mäso - spracujúcom priemysle:

  • zachytené kúsky mäsa na štetinách je možné ľahko vymyť
  • jednoduchá výmena dezinfekčného roztoku pomocou ventlla

 

Ako sa zbaviť neželanému prenosú akýchkoľvek nečistôt (kovové piliny, drevené štiepky) počas transportu z inžinierských sieti smerom do dielne rieši systém ProfilGate®.


Realizácia ProfilGate® Aqua v niektorých mäso spracovateľských výrobných priestoroch. 

 

OK