Certifikáty

Efektivita ProfilGate® potvrdená certifikátom.

Aj keď sa exceletné výsledky potvrdili zo strany zákazníkov kvalita systému ProfilGate® účinnosť bola potvrdená aj viacerími testatmi a potvrdenými certifikátmi.

Test uskutočnila nezávislá inštitúcia Fraunhofer IPA. Testy sa vykonával na obuvi, malých ako aj veľkých kolies a prebiehal v opakovaných intervaloch. Zachytené nečistoty a ich získaný objem bol meraný na začiatku a konci testovacieho procesu. Následne jednotlivé meracie sondy boli podrobené meraniu pomocou skenera elektrónovým mikroskopom. (Model: PSEMeXplorer)

Uskutočnený test preukázal, že najefektívnejšie čistenie je v prípade inštalácie v odporúčanej vzdialenosti čistiacej rohože ProfilGate®.

Pre čo najlepší výsledok čistenia prostredníctvom systému ProfilGate® je potrebné aby sa najväčšie používané koleso otočilo 3x po celom obvode.

Výsledok testu na podrážkach obuvi Fraunhofer IPA.

 

Výsledok testu malých koliesok Fraunhofer IPA. 

 

Výsledok testu veľkých kolies Fraunhofer IPA. 

 

Klasifikácia 

Bezpečný pre potravinársky sektor

 

OK