Vhodnosť investície

Aj najlepší systém má svoje obmedzenia a rozsah využiteľnosti a preto nechceme sľúbiť, nič viac čo systém ProfilGate® dokáže splniť. Nasledujúce informácie popisujú oblasti jeho využitia a vhodnosti aplikácie.


Vysoká kapacita zaťaženia

V priebehu niekoľkých fáz vývoja systému ProfilGate®, spoločnosť Heute Mashinenfabric GmbH dbala na dôležitosť pri návrhu samostatného systému, tak aby splňal požiadavky na každodenné využitie za ťažkých podmienok v priemyselnom prostredí. Dokonca aj najľahší systém ProfilGate® umožňuje zaťažit

eľnosť až 10 ton. Ostatné modely umožňujú zvýšiť toto zaťaženie až na 40 ton.

 

 Prach, nečistota a gumené šmuhy od kolies

Tento druh nečistôt vytvárajú nežiadúce znečistenia, ktoré nepriaznivo pôsobia na kutrúru prostredie. Efektívnym riešením je  systém ProfilGate®. Dokonca aj pri zvýšenej vlhkosti, dokáže systém eliminovať prenos nežiadúcich nečistôt. Zároveň zvyšuje  výrazným spôsob bezpečnosť a znižuje úroveň vzniku šmyku. Systém ako celok v rámci podnikovej kultúry zlepšuje celkovú úroveň čistoty a bezpečnosti.

 

 

Smer jazdy

Pre optimálne využite systému sa odporúča pohyb v priamom smere. Neodporúča sa rýchle brzdenie a otáčanie, nakoľko vzniká neželané rýchlejšie opotrebenie a obrúsovanie čistiacích štetím. Čím bezdôvodne dochádza k znižovaniu ich životnosti. Štandardná životnosť štetín systému ProfilGate® je až 500 000 prejazdov ! 

 

 
Rýchlostné obmedzenia 

Odporúčaná max. rýchlosť počas čistenia, by nemala prekročiť viac ako 6 km/h. Pri odporúčanej rýchlosti dochádza k požadovanému efektu čistenia.

 

 

 

 

Bahno a extrémne zaťaženie

ProfilGate® nie je situovaný a navrhovaný pre nánosy bahna a extrémnych vonkajších nečistôt. 

 

 

 

 


Miestnosti s čistým prostredím

ProfilGate® je ideálny aby sa minimalizovalo znečistenie pred vstupom do čistej miestnosti, ako napríklad výroba polovodičových výrobných zariadení, výroba sterilných liekov, potravín atď. Systém sám o sebe, však nie je určený na použitie v čistých priestoroch.

 

 

  

OK