Dobré dôvody pre ProfilGate®

Technická čistota

V protiklade k iným opatreniam na zlepšenie vnútropodnikovej čistoty je výsledok použitia ProfiGate nielen nepriamo, ale aj priamo viditeľný (už pri vstupe do priestorov). Týmto je automatický preukázateľné voči zákazníkom, partnerom a úradom, že vynaložené náklady priniesli viditeľne zmeny tzv. "technickú čistotu". Vaši spolupracovníci, zákazníci a dodávatelia už na prvý pohľad vidia, že ste podnikli niečo pre technickú čistotu.

Technická výhoda

Zlepšenie bezpečnosti pri práci

Redukovanie nečistoty a najmä z mokrej podlahy vedie k obmedzeniu rizika úrazu.Týka sa to najmä vysokozdvižných vozíkov, ktoré zanášajú nečistoty, ale aj peších, ktorí sa po týchto podlahách pohybujú. Týmto Profigate prispieva priamo k vnútropodnikovej bezpečnosti.
► Zvýšená bezpečnosť pri práci ! Nebezpečenstvo šmyku na mokrých podlahách sa sušením kolies minimalizuje.

Zlepšenie bezpečnosti pri práci

Menej reklamácii

Nečistota ja jednou z častých dôvodov reklamácie.To sa týka na jednej strane produkcie, čo môže viesť k znečisteniu produktov, výpadku výroby, ale aj skladových priestorov. Následneusadzujúci sa prach na hotových výrobkoch spôsobuje poškodenie. 

Menej reklamácií
Nižšie náklady na čistenie

Zásluhou čistiaceho systému Profilgate sa nečistoty automaticky zbierajú 
do zásobníkov a nedochádza k jeho dalšieho rozširovaniu a minimalizujú nečistoty v priestoroch firmy.  Predĺžovanie cyklu čistenia znižuje náklady na upratovanie.To sa týka nielen nákladov na upratovací personál, ale aj nákladov na čistiace stroje a čistiacu chémiu, rôznych rohoži a pod.
► Nasadenie ProfilGate umožńuje zredukovať náklady na čistenia až do cca 40%!

Nižšie náklady na čistenieNižšie náklady na opravu a údržbu

Ďalší dôležitý argument, ktorý získava stále väčší význam je "údržba" podláh. Práve moderné priemyselné podlahy sú náchylné na poškodenie poškriabaním, ktoré spôsobujú prichytené nečistoty na pneumatikách a kolesách.Tomuto sa dá zabrániť práve nainštalovaním ProfilGate čím sa predlžuje životnosť podláh, dosahuje sa minimalizácia na ich údržbu resp. renováciu.
► ProfilGate zabezpečuje automaticky čistotu kolies čím zabrańuje poškriabaniu podlách a šetrí náklady na jej renováciu.

Nižšie náklady na opravu a údržbu

 

OK