Špeciálne čistenie

Tam, kde zlyhajú, konvenčné metódy čistenia nastupuje  vákuová tryskaná metóda SYSTECO. Tornado ACS je ideálnou alternatívou voči vysokotlakovému čistiacemu procesu, predovšetkým ak je vylúčené  použitie otvoreného prúdu.


Špeciálne čistiace postupy -  príklady z praxe
Výhody: Šetria  čistený podklad a životné prostredie

Priemyselné čistenie podláh v spol. Nestle vo Swerine

Nestle vo Swerine

Priemyselné podlahy sú často vystavené vysokému zaťaženiu. V novom závode Nestlé  sa z tlačiarenského stroja vylial na podlahu tlačiarenský atrament. Požiadavka na skúšobné čistenie podlahy u výrobcu bolo zahájené metódou vákuového tryskania spoločnostou SYSTEC. Vzhľadom na podmienky otvorené čistenie, brúsenie nebolo možné a kedže metóda vakúového tryskania je založená na uzavretom okruhu, testovali sme čistenie pomocou čistiaceho stroja SYSTECO. Výhodou uzavretého okruhu je možnosť opatovnej aplikácie už použítých granulátov. Aplikované granuláty je možne ich použiť cca 80-100 krát podľa typu granulátu. 

Atramentové škvrny na podlaheVyčistená priemyselná plocha

Odstránenie podlahových značení.

Odstraňovanie farebných značení je často veľký problém. Pomocou vákuovej technológie SYSTECO môže byť toto značenie úplne odstránené. Tak isto sa táto technológia dá využiť pri príprave podláh pred farbením.

Odstránenie podlahových značení

Špeciálne čistenie podlahy

Obzvlášť ťažká sanácia podlahy v berlínskej továrni na výrobu platničiek. Podlaha je na viacerých miestach od špeciálneho náteru tak znečistená, že viac nie je vidieť pôvodnú podlahu. S bežnými čistiacimi prostriedkami sa problém už nedá vyriešiť..

Kontaminovaná priemyselná podlahaOdstránená kontaminovaná vrstrva

Špeciálne čistenie u firmy SIEMENS

Kontajner je asi z 8 mm hrubého plechu, ktorý je pokrytý drevom. Na dreve je 1,5 mm hrubý povlak, ktorý bolo potrebné odstrániť, a to  počas plnej prevádzky. Obtiažnosť čistenia spočívala v obmedzenom priestore v okolí kontajnera, prítomnosť viacerých motorov, čerpadiel a otvorených potrubí. Použitie aj v takýchto obmedzedných podmienkach pre Tornádo ACS nebolo problém, kedže je vybavený dostatočným akčným rádiusom.

Kontajner s dreveným povrchomvyčistená plocha

Odstraňovanie náterov z bronzu

V tomto konkrétnom prípade ide o farebný náter, ktorý má byť odstránený z bronzovej fontány s čistiacim strojom Tornádo ACS bez poškodenia oxidačného povlaku. Tu ide o zvláštny spôsob, pri ktorom je zachovaná patina.

Odstránenie graffiti z bronzu Vyčistený bronz bez poškodenia

Špeciálne čistenie dreva

Čistiaci stroj Tornádo ACS sa dobre hodí na bodové čistenie a odstraňovanie laku z dreva. Hlavne na tvrdých drevách sa dajú odstrániť nečistoty ako aj dobre maľovať.

Borovicová drevená fasáda Tvrdé drevo 

Drevený stôlDrevené schodište

Vyčistené schodisko

Odstránenie emulznej farby

Z kamenného ohniska by mala byť emulzná/disperzná farba úplne odstránená. Čistiacou technológiou Tornado ACS je to možné bez dodatočných ochranných opatrení. Vysoko kvalitný nábytok a spotrebiče v obývacej izbe nemusia byť vôbec odstránené alebo zakryté.

Odstránenie emulznej farbyOdstránená emulzia

Čistenie brúseného (mlynského) kameňa v ryžovom mlyne

Čistenie mlecích kameňov v zabudovanom stave je obzvlášť veľká výzva. Doteraz bolo potrebné mlynské kamene kvôli čisteniu nutné vymontovať. S čistiacim strojom SYSTECO to je možné aj bez toho aby boli kamene demontované. Štandardné brúsenie takéhoto kamena predstavuje až 2 hodiny, čo značne zvyšuje neefektívnosť produktivity práce. Pre túto aplikáciu sa používa špeciálny adapter s presným polomerom mlynského kameňa.

   brúsený kameň v ryžovom mlynešpeciálny adapter pri čistení brúseného kameňa      Vyčistený brúsený kameň

Odstraňovanie grafiti na pogumovanej povrchovej úprave

Tornado ACS žiadne grafiti z lakovaných povrchoch,  V tomto konkrétnom prípade je pogumovaný povrch, na ktorom sa grafiti dá ľahko odstrániť.

Odstránenie graffiti z pogumovaného povrch (odpadkový kôš)Bezpečné odstránenie graffiti

Odstraňovanie hrdze z povrchov

Čistiaci stroj Tornádo ACS môže byť tiež veľmi dobre využitý na odstránenie hrdze z oceľových nosníkov alebo oceľových plotov. Aby sa zabezpečilo vákuum, musí byť za plotom umiestnená podložka.

Kombinácia hlavice s podložkou

 

 

 

  

 

 

.

 

 

 

 

OK