Čistenie fasád

V priebehu rokov rast rias a machu vytvára neestetický vzhľad na  povrchoch fasád.. S ekologicky šetrným čistiacím strojom Tornado ACS sa tieto kontaminácie počas čistenia fasády odstránia bezo zvyšku s nízkou úrovňou hluku. Vzhľadom k uzavretému okruhu je umožnené čistenie aj na verejnosti  a navyše bez použitia ochranných odevov. Video

Čistenie travertínu / Pred Čistenie travertínu / Po

Čistenie žulyČistenie štrkového betónu

Čistenie od hrdzeČistenie od machu

Riasy na omietke Čistenie omietky

                                                   

 

OK