Odstránenie graffiti z maľovaných povrchov

Čistiaci stroj Tornádo ACS dokáže odstrániť grafitti aj s maľovanej omietky. Minimálne abrazívnym vákuovým tryskaním sa graffiti odstránia na vonkajšom laku. Citlivý povrch tak nie je poškodený. Na murovaných náterových hmotách sa využívajú iba jemnozrnné granule. Na vysoko lakovaných povrchoch sa graffiti nedajú odsrániť bez poškodenia hornej vrstvy laku. Jednoducho, rýchle a efektívne  je možné dosiahnuť úplné odstránenie náterov pri čistení lodí.

Ukážka odstránenie graffiti  

odstránenie graffiti z betónuOdstránenie graffiti z náterových plôch

graffiti na bielej fasádegraffiti na autobusovej zastávke

Ukážka odstránenia graffiti Ukážka odstránenia graffiti

Odstránenie graffiti z maľovaných povrchov

 

 

 

OK