Komunálne stroje Egholm

Viacúčelové komunálne stroje EGHOLM s mnohostrannými a vymeniteľnými príslušenstvami. Kompaktné stroje špecializované pre oblasť vonkajšej údržby s vysokou obratnosťou, rýchlou návrátnosťou investícií, najrýchlejšou výmenou príslušenstva do 1 minúty a jednoduchou obsluhou. Vďaka všestrannosti sú stroje EGHOLM nasaditeľné 365 dní v roku.

Park Ranger 2150 - najmenší model pre údžbu v oblasti zametnia a vysávanie 19 500 - 26 500 m²/h

City Ranger 2260 - univerzálny strede veľký stroj zvládne zametanie vo veľkosti plochy 24 000 - 42 000 m²/h

City Ranger 3070 - najvýkonnejší komunálny stroj s pracovným výkonom vo veľkosti 23 0000 - 69 000 m²/h  

VŠETKY AKTUÁLNE INFORMÁCIE NAJDEJE NA NAŠEJ NOVEJ STRANKE WWW.EGHOLM.SK

OK