Odstránenie graffiti z tehál

Čistiaci prístroj Tornado ACS je ideálny na odstraňovanie graffiti z tehly/slinku .Čistí aj špáry medzi tehlami.Vďaka uzavretému okruhu nie je pri práci potrebný ochranný odev ani nie je nutné obmedziť pohyb osôb v okolí. Čistenie môže byť vykonávané za plnej  miestnej prevádzky,  pretože čistiaci stroj Tornado ASC pracuje  s uzavretým okruhom.
DOLEŽITE!!!
Odpadá nákladná likvidácia kontaminovaných zvyškov -   čistenie je bez vysokého tlaku, vody a chemikálií

 

Odstránenie graffiti z tehlyOdstránenie graffiti do 2 hodín

Znehodnotený povrch tehál graffitmiOdstránenie graffiti z tehlovej plochy

Čistenie graffiti z tehlovej stenyOdstránený povrch od graffitov

Čistenie tehlovej plochy zo slinku a farbyOdstránená časť graffiti z tehlovej steny

Čistenie po chemickom zlýhaníOdstránenie graffiti bez tlaku

 

OK