Odstránenie graffiti z omietky

Čistiaci stroj Tornado ACS  čistí a ošetruje  fasády so všetkými  druhmi  omietok  (hrubú omietku, EIF fasády) bez použitia vysokého tlaku, chémie a vody. Vďaka minimálnemu vákuovému otryskávaniu sa povrch fasády nepoškodí. Na čistenie jemnej štruktúry omietky a  fasád sa pri práci  používajú  jemné granule.

Maximálny pracovný výkon pri odtraňovaní graffiti z omietky s Tornadom ACS je   3-4 m2/h. Pre ľahšie fasády sa využíva granulát Jet SG150, v prípade tmavších fasád sa odporúča použiť  granulát Asilit AS90. Na čistenie omietky nedoporučujeme použiť hrubé granuláty.
Dôležité upozornenie.
Pri čistení na verejných prietranstvách nie je nutné žiadne opatrenie na obmedenie pohybu chodcov. Pri práci s čistiacim strojom  nie je nutné použiť žiadne ochranné pracovné odevy, či iné ochranné prostriedky!
Čistenie je bez vysokého tlaku, vody a chemikálií Odpadá nákladná likvidácia kontaminovaných zvyškov.

Odstránenie graffiti z omietky Odstránenie graffiti z omietky

Odstránenie graffiti z fasádyOdstránenie graffiti z fasády

Odstránenie graffiti z fasádyOdstránenie graffiti z fasády

Odstránenie graffiti z fasádyTraining Tornado

 

 

   

 

 

OK