Odstránenie graffiti z betónových povrchov

Betón je tvrdý podklad a grafitty z neho sa odstrańujú  pomocou hrubých granúl. Príklad častého efektívneho a rýchleho  použitia je pri  údržbe  diaľníc, mostov  a pod.Metódya vákuového otryskávania zabrańuje poškodeniu povrchu. Táto čistiaca technika je taj tu ideálnou ekologickou alternatívou k vysokotlakovému čisteniu a tryskanie suchým ľadom.

Dôležité upozornenie.
Pri čistení na verejných prietranstvách nie je nutné žiadne opatrenie na obmedenie pohybu chodcov. Pri práci s čistiacim strojom  nie je nutné použiť žiadne ochranné pracovné odevy, či iné ochranné prostriedky!
Čistenie je bez vysokého tlaku, vody a chemikálií Odpadá nákladná likvidácia kontaminovaných zvyškov.

Odstránenie graffiti z betónových povrchovVyčistená plocha od graffiti

OK