INGOCLEAR s.r.o.

INGOCLEAR s.r.o.

02.10.2015

Informácia o vzniku INGOCLEAR s.r.o. podporovanej materskou firmou INGOTTO spol. s.r.o., ktorá preberá od fa INGOTTO spol. s.r.o. čistiacu, sanitárnu a komunálnu techniku. 

 Logo ingoclear      INGOTTO 25 rokov Logo 

Vážený obchodný partner,

Dovoľujeme si obrátiť sa na Vás s nasledovnou informáciou.

Spoločnosť INGOTTO spol. s r.o. vznikla v roku 1991, ako jedna z  prvých spoločností ešte v bývalom Československu  oslavovala tento rok  25. výročie svojej existencie.
 Pôvodne ako obchodno-technická firma so zameraním na špeciálnu semenársku a šľachtiteľskú techniku a postupne s potrebou doby zväčšovala svoje aktivity aj v iných oblastiach. ako napr. v oblasti  čistiacej techniky, sanitarnej a komunálnej techniky.
 Táto ďalšia obchodná činnosť  sa postupne rozvinula do štádiá, kde sa javí potreba ďalšieho rozšírenia a intenzívnejších aktivít v tejto oblasti. 
Preto sa  v júli 2015 dohodli niektorí dlhoroční zamestnanci fa INGOTTO spol s r.o. s jej  konateľmi založiť novú firmu INGOCLEAR  s.r.o. , ktorá bude pokračovať a rozvíjať obchod v oblasti čistiacej a komunálnej techniky ďalej za aktívnej podpory fa INGOTTO spol. s.r.o.

Firma INGOTTO, spol. s.r.o. bude pokračovať vo svojej  pôvodnej  obchodno – technickej a inžinierskej  činnosť v oblasti špeciálnej semenárskej, šľachtiteľskej a baliacej techniky.

Veríme, že novej spoločnosti INGOCLEAR s.r.o. prejavíte a zachováte priazeň rovnako, ako ste ju prejavovali nám a bude nás tešiť, spoločne pozorovať kolektív mladých ľudí, ako sa popasujú s problémami na ceste ďalšieho profesionálneho vývoja.

Otto Straka  a Mgr.Tatiana Straková, konatelia fa INGOTTO spol. s. r.o., ingotto@ingotto.sk
Ing. Martin Császár a Katarína Császárová, konatelia fa INGOCLEAR s.r.o., info@ingoclear.sk

Sídlo zostáva spoločné a nezmenené:

Podunajská 25
821 06 Bratislava
Tel.: 00421/2/45257422
---------------------------------
Južná trieda 117
040 01 Košice

INGOCLEAR s.r.o.
IČO:
48 088 447
DIČ: 2120049921
IČ DPH: SK2120049921
IBAN:SK41 1100 0000 0029 4700 8370
Banka: TATRA Banka, číslo účtu:2947008370