Kvalitné čistiace prostriedky nie sú drahé.

Kvalitné čistiace prostriedky nie sú drahé.

27.09.2013

Zdá sa vám to nepravdivé?

Skúste si na jednej strane otestovať bežný čistiaci prostriedok, zriedený v peknom obale s koncentrátom na strane druhej, ktorý má na obale len základné informácie ako ho správne používať.
Koncentrát Vám umožní rozhodnúť sa aké riedenie použijete.

Základné čistenie, ktoré má odstrániť väčšie usadené nečistoty si vyžaduje menšie riedenie, na udržiavacie čistenie môžete riediť viac. Napr. základné čistiace prostriedky na všetky povrchy ALCOFLOR alebo BULTOP sa riedia v závislosti od stupňa znečistenia v rozsahu od 20 - 40 ml na 10 l vody.

AHA efekt používaný v mnohých reklamách neplatí a ak platí, vytvorí ho len agresívny čistiaci prostriedok, ktorý môže poškodiť povrch plochy. Napr. pri čistení sanitárnych zariadení je veľmi dôležité, aby sa povrch armatúr, batérii, sprchovacích kútov, vaní a pod. pri odstraňovaní vodného kameňa nenarušil. K popraskaniu a narušeniu dochádza buď použitím abrazívnych čistiacich prostriedkov, alebo silných kyselinových prípravkov. Vytvoria síce AHA efekt, ale len krátkodobo, nakoľko v mikrotrhlinách, ktoré sa budú postupne zväčšovať a povrch zdrsňovať sa bude rýchlejšie a trvácnejšie usadzovať špina a vodný kameň. Povrch bude drsný a bude vyžadovať náročnejšie čistenie, nielen čo sa týka  času, ale aj množstva  čistiacich prostriedkov.

Ďaľší z rady moderných prípravkov rady BULS  ako napr. sanitárny čistiaci prípravok BULSAN, ktorý neobsahuje agresívne kyseliny a odstraňuje vodný kameň a nečistoty bez poškodenia povrchu a to aj na luxusných batériách, umývadlách,  vaniach, obkladačkách, WC, zrkadlách, rôznych zariadeniach vo  wellness centrách a pod.

Novinkou je tiež environmentálné čističe REDSAN a BLUETOP  označené ako  ekologické prípravky (Ecolabel), ktorých kúpou prispejete k ochrane životného prostredia.

Takže s kvalitnými čistiacimi prostriedkami šetríte čas, peniaze za dopravu vody v zriedených prípravkoch a v konečnom dôsledku šetrite a ošetrujete svoj majetok a v neposlednom rade aj životné prostredie.

Platí teda – kvalitné čistiace prostriedky nie sú drahé?


EU Ecolabel je Európska environmentálna značka uznaná vo všetkých členských štátoch Európskej únie, ale aj z Nórska, Lichtenštajnska a Islandu. Dobrovoľný charakter tejto značky zavedený v roku 1992 podľa smernice EU 880/92 sa stal odkazom pre spotrebiteľov, ktorí chcú prispieť k zníženiu znečistenia ovzdušia nákupom viac ekologicky šetrných výrobkov a služieb.