Environmentálne benefity komunálnych 100% elektrických strojov

Environmentálne benefity komunálnych 100% elektrických strojov

03.04.2019

Stále zvyšujúce sa environmentálne požiadavky zo strany EU tlačia výrobcov komunálnych strojov, aby vyhľadávali riešenia vyhovújúce týmto požiadavkám. Spoločnosť Tenax International ponúka niekoľko technických zariadení... 

Komunálne zametacie stroje v 100% elektrickej verzií MAXWIND, SMARTWIND, ELECTRA 1 a ELECTRA 2 NEO napomáhajú plňiť problematiku enviromentálnych požiadaviek aj vďaka niekoľkým inštalovaným prvkom a zároveň plnia najzásadnejšie vlastnosti spadajúce do oblasti enviro.  

Environmentálny prínos č.1 - ZNÍŽENIE HLUČNOSTI

Vďaka kompletne elektrickým funkčným prvkom komunálne stroje Tenax dosahujú s porovnaním s konvenčnými dieselovými strojmi celkové zníženie hlučnosti v rozpätí od 8dB - 17dB v závislosti od verzie stroja. Takto získaná minimálna hlučnosť komunálnych strojov umožňuje nasadenie aj počas ranných a večerných hodín, čím správca získava otvorený priestor pre personál údržby v oblasti plánovania aj so zreteľom nutnosti nabíjania batérií. Zvýšený okolitý zvuk má pomerne významný vplyv na psychickú pohodu človeka. Práve počas prevádzky stroja ľudia v jeho blízkosti nepociťujú tak negatívne ruchy. Avšak najzásadnejším prínosom je zvýšený komfort samotného personalu sediaciého v stroji počas celej doby práce.

Environmentálny prínos č.2 - ZNÍŽENIE EMISIÍ CO2

Už v súčastnosti väčšina veľkých miest čelí stále zvyšujúcim sa hodnotám smogu aj CO2. Kým v decembri 2017 vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) tri upozornenia a jednú výstrahu týkajúcej sa kvality ovzdušia, v januári varoval pred smogom až 11-krát. V budúcnosti sa naskytuje otázka, ako riešiť a podporiť enironmentálne hodnoty. Väčšína ľudí si ani neuvedomuje, že jeden strom priemernej veľkosti dokáže za rok absorbovať až 30 kg CO2. Dieselové stroje vo veľkosti 2m3 emitujú približne 37 ton COza 1 rok. Pre absorbciu CO2 zaťaženia jedného dieselového stroja, by sme potrebovali až 3 700 stromov.

zníženie emisií CO2

Výrobca elektrických komunálnych strojov Tenax International vypracoval odhadovaný príklad výpočtu ročného zníženia emisií CO2 v závislosti od počtu uskutočnenej dennej práce s elektrickým komunálnym strojom:

 

Environmentálny prínos č.3 - ZNÍŽENIE PRAŠNOSTI

Prachové častice PM10 sú veľmi jemné častice, ktoré pri vdychovaní prenikajú do dolných dýchacích ciest a čiastočne cez pľucne mechúriky až do krvi. Častice PM10 je jeden z nosičov škodlivín prítomných v ovzduší. Za zvyšujúce sa hodnoty smogu môže najmä doprava a priemysel, kde "vyššie" emisie spôsobujú studené štarty autombilov a posyp ciest, čím dochádza k víreniu prachu. V menších mestách a v obciach sú zdrojom rodinné domy, ktoré využívajú tuhé palivo ale prevažne drevo. Jedným z podporovateľov znižovania prašnosti sú elektrické zametacie stroje Tenax, kde kombinácia prvkov ako mechanizácia predných diskových kief pri verzií MAXWIND a SMARTWIND, filtrácia, odsávanie a viacnásobný ostrekovací vodný systém eliminujú vznik prašnosti a to v bezprostrednom okolí ako aj vo vnútri samotného stroja.