Paletizačné linky

Zariadenie na automatické ukladanie rôznych druhov naplnených a uzavretých vriec na palety.

Pre vypracovanie technickej a cenoevj ponuky je nutná osobná konzultácia.

Paletizačná linka Cimbria HMD

OK