Valera Hotello BLDC - Motor Enduro 10 000 hodin

Valera Hotello BLDC - Motor Enduro 10 000 hodin

21.03.2017

Inovatívny bez uhlikový motor ENDURO BLDC - poskytuje kvalitné sušenie s vysokou životnosťou 10 000 hod.  
Sušič vlasov Hotello 1500 W BLDC je vhodný predovšetkým v prevádzkach s vysokou vlhkosťou.


 

 

  • BLDC  motory neuvoľňujú uhlíkový prach - chránia životné prostedie.

  • Tieto uhliky, ktoré sú náchylne na opotrebovanie sú náhradené extrémne výkonnými magnetmi (NdFeB - Neodým-Železo-Bór) v súčastnosti najsilnejšie permanentné magnety na trhu.

  • Tento motor má ochrannú triedu IP34  t.j. 3 - ochrana proti vnikutiu cudzích pevných telies ≥ 2,5 mm a 4- proti striekajúcej vode.

    IP je skrátka pre "krytie"  to znamená ochrana pred vniknutím cudzích telies a tekutiny (vody)

IP je z anglického international protection (rating), často interpretované ako ingress protection (rating)) definovanom medzinárodným štandardom IEC, na Slovensku v "STN EN 60529 (33 0330) Stupne ochrany (krytie - IP kód)".
Kód tvoria 2 čísla:

  1. prvý udáva ochranu pred nebezpečným dotykom a pred vniknutím cudzích predmetov

  2. druhý stupeň udáva ochranu pred vniknutím vody. Maximálny možný stupeň krytia je IP68.